top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי מאי 2018

"נישואין גדולים הם לא בין הזוג המושלם, הם בין זוג לא מושלם הלומד להינות מההבדלים ביניהם".

"מוטב להיות פתי המאמין לכל דבר, מאשר ספקן שאינו מאמין לשום דבר, אף לא לאמת."

״כסף, יכול להיות המפתח לעושר בחיים, אבל הוא בטח לא המפתח לאושר בחיים...״

״אם ברצונך לבלוט מעל כולם... אל תחפור להם בור, אלא תקים לך הר.״

"החיים הם לא תמיד עניין של להחזיק תמיד בקלפים הטובים, אלא לפעמים לשחק חכם בקלפים חלשים."

״אין מתכון בדוק לחיים מאושרים, אבל אם נתאמץ לפחות לא נכלה אותם לריק.״

״אדם שאין לו חלומות להגשים, תמיד הוא יהיה מוקף בחומות של חוסר מעש."

הדרך היא:
מה אני יכול לעשות היום שלא עשיתי אתמול בשביל להגיע למטרה שלי ?

יהודה ציפורי מאמן אישי זוגי ומנחה הורים להעצמה אישית ולחיים מתוקים.
 

״מטרת הלימודים זה לא ללמוד, כמו לתת לנו את הכלים ללמוד בעצמינו.״

"במקום לגלות את הדברים שאתם מוכנים למות למענם, תחפשו ותגלו את הדברים שאתם מוכנים לחיות בשבילם."

"לפעמים אדם לא מקשיב לנסיונם של אחרים, ורק אחרי שמגיע הכאב הוא מתעורר לאמת."

"השקרן, גרוע הוא מהגנב, הגנב יגנוב את ממונך, ואילו השקרן יגנוב את דעתך."

bottom of page