top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי יולי 2018

״תהילתינו אינה נמדדת באי יכולתינו ליפול, אלא ביכולתינו לקום מהמפלה.״

"כשיש לך מעט, אתה רוצה הרבה, וכשיש לך הרבה אתה רוצה המון, אך כשאתה מפסיד הכל, אתה מבין מה זה מעט."

"הדמעה 💧אינה סתם טיפת מים, היא אוצר הנפש היוצא החוצה, ועל כן עלינו לנהוג בה בזהירות מרובה."

״לעולם אל תשווה בין החיים שלך לשל אחרים... בדיוק כמו שאין השוואה בין הירח לבין השמש, כל אחד מהם זורח בזמן שלו.״

"אם אדם לא עושה טעויות, כנראה שהוא לא מתמודד עם הרבה דברים משמעותיים בחיים שלו - וזו טעות!"

״את אשר תפלוט בצחוק, גם בבכי יהיה קשה למחוק.״

״ אנשים רבים מחמיצים את האושר בחייהם, לא בגלל שלא מצאו אותו, אלא כי אם בגלל שלא עצרו ליהנות ממנו.״

״אם ישנם אבני נגף בדרכך, שים לב! אלו המקפצות שירוממו אותך... זכור! המכשולים לא מכשילים, אלא מחשלים...״   

"כסף יכול להיות המפתח לעושר בחיים, אבל הוא בטח לא המפתח לאושר בחיים..."

״אני מעדיף את ביקורתו החריפה ביותר של האדם הנבון, על פני הסכמתו חסרת ההגיון של ההמון.״

"סבלנות, היא היכולת להבין שלכולם הלב פועם באותה שפה, אבל לא תמיד באותו קצב."

״דקה אחת של הצלחה יכולה לממן שנים רבות של כישלון."

"אם היינו חושבים בכל פעם שאנו מדברים, סביר להניח שלא היינו מדברים ברוב הפעמים."

bottom of page