top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי דצמבר 2018

"אהבה היא רק מילה עד שבא מישהו ונותן לה משמעות !!!
הגישה שלך, ולא הכישרון שלך, תקבע כמה גבוה אתה תגיע...."

bottom of page