top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי אפריל 2018

״כישלונות, אינם אלא שיעורים במסווה, הם אלו שבסופו של דבר מובילים אותנו לחכמה ולשגשוג.״

״כל קנאה איננה מועילה, כי בנסותה להשחיר פניו של הזולת היא מאבדת את התועלת לעצמה.״

"אף פעם אל תגידו שחלומות הם חסרי תועלת, כי החיים הם חסרי תועלת למי שלא יודע לחלום."

״את אשר תפלוט בצחוק, גם בבכי יהיה קשה למחוק.״

"אין זה בזכותך להיות מאושר מבלי ליצור את אושרך, כמו שאין זה בזכותך להיות בריא מבלי לשמור על בריאותך."

"אין אנו שואפים, חומדים, רוצים איזה דבר מתוך שאנו חושבים אותו לטוב, אלא אנו חושבים איזה דבר לטוב מתוך שאנו מתאווים אליו."

"אל תחלמו על דברים שאי אפשר להגשים... תגשימו דברים שאי אפשר אפילו לחלום עליהם!"

״חשוב עד כמה קשה לך לשנות את עצמך, ותבין, עד כמה קטנים סיכוייך לשנות אחרים.״

"לעולם אל תזלזל בכאבם של אנשים, כולנו סובלים מכאב זה או אחר, רק שחלקנו פשוט טובים להסתיר אותו יותר מאחרים."

bottom of page