top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי דצמבר 2017

"אל נא תבזבז את כספך ללא תועלת, אל נא תיזום דבר ללא חשיבה קודמת, ואל נא תהיה מעורב במריבה ללא צורך."

״חיים קצרים עם חוכמה מרובה, טובים מחיים ארוכים עם חוכמה מעטה״.

״אנשים טובים נימדדים לא רק בגודל חיוכם, אלה בגודל החיוך שהעלו על פני אחרים.״

דחיינות
כל יום שבו איננו לומדים דבר מועיל הוא אבוד. 
אין לאדם נכס נאצל יותר או רב ערך מאשר הזמן.
לפיכך לעולם אל תדחה למחר מה שביכולתך ללמוד היום.

אז מה למדת היום ולא דחית למחר ?
מה נתת היום ולא דחית למחר ?

שלכם ובשבילכם
יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי זוגי ומנחה הורים

כל אדם דומה לנר, את האור בליבו שומר, לעיתים האור עמום ונסתר, ולפעמים גלוי ונהדר, אך דבר אחד לגמרי ברור, בלב כל אדם האור שמור!

״פעם חלמתי כי החיים הם שמחה, התעוררתי וראיתי כי החיים הם חובה, מילאתי את חובתי, וראיתי כי חובתי היא שמחתי.״

״שנדע תמיד להביט על נקודות האור בחיינו, שנאפשר להן לגדול ולהאיר את הפינות החשוכות בתוכנו, שיתעצם האור שבפנים ויאיר לנו את הדרך בה אנו פוסעים, שנפיץ את האור בכל מקום בו אנו נוגעים״.

״בכל רגע שנראה לנו חשוך וקשה בחיינו, אם רק נזכור להגביר את את נקודת האור הקיימת בתוכנו, נגלה שנהפוך את החושך לאור גדול בעולמנו!״

״לא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור״.

״הסוד העמוק ביותר הוא, שהחיים אינם תהליך של גלוי, אלא תהליך של בריאה, אתה אינך מגלה את עצמך, אלא בורא את עצמך מחדש, לפיכך, אל תחתור לגלות מי אתה, חתור לקבוע ״מי אתה רוצה להיות״.״

״גם על המכשולים של החיים. הודיה יכולה להפוך את השלילי לחיובי. מצאו דרך להודות על הצרות שלכם, והן תהפוכנה להיות הברכות שלכם.״

"כפי שמשקיע לא יכוון את כל השקעותיו לדבר אחד, כך עלינו לא לבסס את אושרנו רק על דבר אחד."

״כוח הוא לא כמה אתה יכול לסבול עד שאתה נשבר, כוח הוא כמה אתה יכול לסבול אחרי שאתה נשבר.״

״איננו חכמים יותר מאלה שחיו לפנינו, אנו רק מקבלים מן המוכן את מה שהם היו צריכים להתאמץ כדי להבין.״

"כאשר אנו מסירים את מה שאין בכוחינו לעשות, מה שנשאר הוא מה שאנחנו  חייבים לעשות."

״כשאתם מסתכלים מה יש לכם בחיים, תמיד יהיה לכם יותר. כשאתם מסתכלים על מה שחסר לכם בחיים, אף פעם לא יהיה לכם מספיק.״

bottom of page