top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי אוגוסט 2017

"אדם  מאושר הוא זה שלעולם אינו עושה אלא מה שהוא רוצה, ורוצה מה שהוא עושה." 

"חבר אמיתי זה אחד שרואה את העצב בעיניך, כשאחרים מאמינים לחיוך שעל פניך" 

פרשת השבוע 
                   "ואתחנן"

זמן מתוח לשמור על איפוק לא לתת ליצר הרע להכנס לבתיכם לא לכעוס
  
🌹 רגע לפני שבת🌹

1. חברנו את הפלטה ? 
2. כיבינו את האור במקרר ? 
3. כיוונו שעוני שבת ? 
4. בדקנו אורות בבית ? 
5. כיבינו את הבויילר ? 
6. הכנו נייר טואלט חתוך ? 
7. מילאנו מים במיחם ? 
8. כיבינו את הפלאפון ? 
9. כיוונו את המזגן ? 
10. הכנו נרות שבת ? 
11. בדקנו שאין מוקצה בבגדי שבת ? 
12. צלצלנו להורים לאחל שבת שלום ? 

שלכם ובשבילכם.

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי זוגי ומנחה הורים

"אין זה די לעשות צעדים שיובילו אותנו יום אחד אל המטרה. כל צעד חייב להיות מטרה כשלעצמה המובילה אותנו קדימה."

"ההצלחה לא תושג אלא אחרי עמל, ולא יגיע אדם אל המנוחה אלא אחרי צער, ולא יעלה לחיי אושר אלא אחרי פורענויות." 

"אהבה היא הנכס היחיד המתרבה ככל שמפזרים אותו יותר. ככל שאתה נותן יותר, נותר לך יותר."

היכן נמצא האושר האמיתי ?

מי שאינו מוצא את אושרו בתוך עצמו זה חסר תועלת לחפשו מחוצה לו.

לחיות נכון ולהיות מאושר.
ללמוד להצליח ולהיות מאושר.
לגדל את הילדים ולראות את הנחת.

"הצעד הראשון הוא להתבונן בתוך תוכנו, והצעד השני הוא להרהר בעולם שמסביבנו."

״כדי לחיות באושר צריך לחיות ביושר, ומי שחי בשקר משלם על כך ביוקר״ 

״בכל רגע שנראה לנו חשוך וקשה בחיינו, אם רק נזכור  להגביר את נקודת האור הקיימת בתוכנו, נגלה שנהפוך את החושך לאור גדול!״

״אל תתלהבו מאדם שיש לו הרבה ונותן לכם מעט, תעריכו אדם שאין לו כלום ומנסה לתת לכם הכל!״

פרשת השבוע 
                   "שופטים"

זמן מתוח לשמור על איפוק לא לתת ליצר הרע להכנס לבתיכם לא לכעוס
  
🌹 רגע לפני שבת🌹

1. חברנו את הפלטה ? 
2. כיבינו את האור במקרר ? 
3. כיוונו שעוני שבת ? 
4. בדקנו אורות בבית ? 
5. כיבינו את הבויילר ? 
6. הכנו נייר טואלט חתוך ? 
7. מילאנו מים במיחם ? 
8. כיבינו את הפלאפון ? 
9. כיוונו את המזגן ? 
10. הכנו נרות שבת ? 
11. בדקנו שאין מוקצה בבגדי שבת ? 
12. צלצלנו להורים לאחל שבת שלום ? 

שלכם ובשבילכם.

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי זוגי ומנחה הורים

״ברגע שתאמין בכל ליבך שאתה ראוי להגשים את חלומך, המציאות תשקף לך חזרה את אמונתך על ידי הגשמת החלום.״

״הרבה דברים בעולם ניתן לזייף, מלבד האמת, כי לזייף אמת - זה שקר!!!״

״אנשים הם כמו מוזיקה: חלקם שירה טהורה, אחרים עושים רעש... הלוואי ונשכיל כולנו להשמיע את השירה הנכונה!״

״כל המידות כולן צריכות כוונה, חוץ ממידת ענווה. שכן ענווה, שיש עמה כוונה, שוב אין שמה ענווה״.

bottom of page