top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי נובמבר 2017

"החירות האמיתית איננה לומר מה שאנו חושבים, אלא לחשוב על מה שאנו אומרים."

״לפעמים מרוב שאנשים מחפשים את הטוב, הם דורכים על המצויין, מחבקים את הגרוע, ובסוף מתחננים לסביר...״

"אין אנו שואפים, חומדים, רוצים איזה דבר מתוך שאנו חושבים אותו לטוב, אלא אנו חושבים איזה דבר לטוב מתוך שאנו מתאווים אליו."

"אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום, שמא למחר איננו ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו." 

״אם אני לא אדאג לעצמי – מי יעשה זאת במקומי? אבל כשאני דואג רק לעצמי ולא לטובת אחרים – מה עֶרְכִּי״

״אין גבול לחלומות, ואין סוף לאפשרויות, העיקר שנאמין שהכל יכול לקרות״.

"כל אדם מקבל שני סוגים של חינוך: זה שניתן לו על ידי זולתו, וחשוב הרבה יותר - זה שהוא רוכש בעצמו." 

"האוזניים מהוות את המסוכן שבכלים העומדים לרשותנו, כי באמצעותן אנו מקבלים התרשמויות המטרידות את שלוותנו ומשנות את התנהגותנו."

"כל אחד רוצה להגיע לפסגת ההר, אבל האושר האמיתי, תחושת הסיפוק והקידום מתרחשים בעיקר בזמן הטיפוס."

״החיים מובילים אותך ל-אין סוף דרכים, ואתה צריך לבחור את הדרך שבה אתה תוביל את החיים.״

״כל יום שבו איננו לומדים דבר מועיל הוא אבוד. אין לאדם נכס נאצל יותר או רב ערך מאשר הזמן; לפיכך לעולם אל תדחה למחר 
מה שביכולתך לעשות היום."

״הרבה אנשים יעברו בחייכם, אבל רק חברים טובים יחרטו בתוך ליבכם״

״הרבה אנשים מחזיקים בדעה שגויה לגבי הגורמים לאושר אמיתי. אושר לא מושג באמצעות סיפוק עצמי, אלא מתוך נאמנות למטרה נעלה.״

״את החיים צריך לחיות תמיד עם מבט קדימה, אבל מבינים את זה רק כשמתבוננים לאחור״.

חינוך
האם התנהגותו של אדם היא מולדת או נרכשת ?

כל אדם מקבל שני סוגים של חינוך: 
זה שניתן לו על ידי זולתו, וחשוב הרבה יותר - 
זה שהוא רוכש בעצמו.

מה השפעתה של הסביבה על האדם ?
מה ההשפעה שלו על עצמו ?
כמה כוח יש לאדם לא להיות מושפע מסביבתו ?

תרצו לגלות כמה כוחות יש לכם להשפיע על עצמכם ועל הסביבה שלכם

שלכם בשבילכם 
יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי זוגי ומנחה הורים

"על מי שנותן לעולם לא לזכור; על מי שמקבל לעולם לא לשכוח."

״המשימה היחידה שלנו הוא לרצות טוב. כי שלא כמו הרצון לזהב, שאינו זהב בעצמו, הרצון לטוב הוא טוב בעצמו.״

להנות ממה שיש

אנו מחפשים דברים אחרים משום שאין אנו מבינים את השימוש באלה שלנו, 
ויוצאים אל מחוץ לעצמנו משום שאין אנו יודעים את הנעשה בתוך תוכנו.

אם נהנה ממה שיש לנו נהפוך להיות מאושרים.

🌹איזהו עשיר השמח בחלקו🌹 
1. האם זה אפשרי ?
2. איך נשמח בחלקנו ?
3. האם כל אחד יכול להיות שמח במה שיש לו ?

בוודאי שכן
ללמוד להסתכל על הדברים נכון.

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי זוגי ומנחה הורים.

"אנשים אינם מכירים באושרם, אך אושרו של הזולת מהם לעולם אינו נעלם."

״למרות שאי אפשר לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה, תמיד אפשר להתחיל שוב מחדש וליצור סוף חדש״!!!

"מוטב להיות קשור בכבלים בחברתו של מי שאנו אוהבים, מאשר להיות חופשי בגנו של מי שאנו שונאים." 

שתי מתנות קיבלנו בחיים, הזכרון - והשכחה
הזיכרון, 
כדי שיהיה לנו בשביל מה לחיות, 
השכחה, 
כדי שנוכל להמשיך לחיות.

ההישג הכי גדול הוא להמשיך להיות "אתה",בעולם שמנסה להפוך "אותך" למשהו אחר.....

bottom of page