top of page

יהודה ציפורי קואוצ'ר אישי, מאמן זוגי ומנחה הורים

הטיפ היומי פב' 2019

הרם את המילים שלך ולא את קולך, וזכור!!!! 
הגשם הוא שמצמיח את הפרחים, לא הרעמים.....״

"יש דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, אבל חייבים לקבל. יש דברים שאנחנו לא רוצים לדעת, אבל חייבים ללמוד. ויש אנשים שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, אבל חייבים לתת להם ללכת."

"לעולם אל תזלזל בכאבם של אחרים, כולנו סובלים מכאב זה או אחר, חלקינו פשוט טובים בלהסתיר אותו יותר מאחרים..."

""ההישג הגדול בחיים הוא לא להשיג מאה חברים, אלא לשמור על חבר אחד מאה שנים." 

"בכל אחד מאיתנו יש קצת "ירח"..... בכולנו יש צד אפל שאנחנו לא מראים לאף אחד😉".

"טינה, היא כמו לשתות רעל ולצפות שהאויב שלך ימות." 

bottom of page